Tuesday, November 21, 2006

Lär dig sälja bättre!

1. Lyssna mer. Du har fått en mun och TVÅ öron. Låt relationen styra hur du använder dem.
2. Hör av dig. Bestäm dig för att kontakta alla dina kunder minst en gång i månaden så de vet att du bryr dig om dem.
3. Tänk ordentligt på vad som skiljer ditt företag från andra. Varför ska kunderna köpa just från er? Inget luddludd här. Inget: ”Vi är serviceinriktade, förtroendeingivande, snälla och trevliga.” Var konkret. Vad får kunden av ditt företag som de inte får av andra?
4. Gör dig av med negativa människor i ditt liv. Det kan vara svårt om du är gift med dem men generellt ska du omge dig med människor som är stöttande och varma. Negativa personer förgiftar din värld, de river ner de bygger inte. De kan dra ner dig snabbare än du kan lyfta upp den.
5. Skicka ut 25 säljbrev varje vecka oavsett vad du har på gång. Gör det till en vana att göra det, till exempel varje fredag. Det skapar möjligheter med ger dig också en känsla av att saker alltid är på gång.
6. Tänk stort. För att just du just nu råkar ha ett företag där du är själv betyder det inte att du inte kan tänka stort och vinna stort.
7. Lär dig att alltid utvärdera händelser. Positiva som negativa. Vad kan göras bättre. Vad hände.
8. Sluta ”försöka” göra saker. Antingen gör du saker eller så gör du dem inte. Lura inte dig själv.
9. Tänk långsiktigt. Ha i fokus att hålla kunden kvar i 20 år
10. Ha förtroende för din idé. Om du har det får andra det också.
11. Skapa relationer snabbt. Etablera kontakt med kunder genom att hitta något so är gemensamt för er båda, barn, intressen, hobbies etc.
12. Ställ fler frågor. Folk vill veta att du verkligen förstår deras problem och inte vara är där för att sälja det du vill sälja
13. Sälj för att hjälpa till. Folk bryr sin inte om hur mycket du vet förrän de vet hur mycket du bryr dig.
14. Gör en lista på 10 saker du gillar med dig själv. Om du bara hittar 5 jobba till listan är full.
15. Beskriv en människa du tycker om. Hur ska du kunna bli en sån?
16. Sätt ett mål för det här året. Skriv ned på det på baksidan av ditt visitkort och ha det i fickan.
17. Använd referenser från andra kunder eller från tidningar för att stödja din sak
18. Passa tider.
19. Var kundens vän. Var ärlig. Göm inte undan nackdelar, det får du bara bittert ångra.
20. Gör det lätt för kunderna att lämna synpunkter på ditt företag.
21. Ha tydliga garantier utan liten text. Visa kunderna att du står för det du säljer
22. Fråga efter beställningen. Den enkla regeln är självklar för dig. Eller?
23. Gör dina mål personliga. Vill du ha en ny bil, åka jorden runt eller vara ledig ett år? Sätt upp viktigt mål du vill med det nästa vara något du vill ha tillräckligt mycket för att du ska föra de saker som behövs för att få det. Skriv ner målen och sätt ett datum för när du ska nå dit. Sätt delmål och håll dem inte för höga.
24. Jobba hårt för att nå dina mål varje dag, varje vecka och varje månad till du har nått dina delmål. Bär du når ett delmål, sätt dem lite högre vare gång. Att sätta mål är otroligt viktigt för din framgång, det för dig motiverad.
25. Bar inte något kunderna kan trampa runt på som de vill och behagar. Besvärliga kunder som ger dig ont i magen kan du göra dig av med.
26. Vägra ge upp. Det är bara den som ger upp som förlorar.
27. Strukturera och förenkla. Ha ordning på dina kunder, vad ni sa senast, vad de beställt och vad deras planer är för framtiden.
28. Ta ansvar för dina resultat. DU är den enda som kan förbättra situationen.
29. Ställ dig frågan: hur många gånger skrattar du per dag? Se till så att svaret blir tillfredsställande.
30. Och kom ihåg- det är mycket sällan en slut att någon blir framgångsrik.

How Rich People Think!

What Do Rich People Know That You Don't?
Before the bank account, the big house, sports car and boat...it begins in your head. Start ... all » Thinking Rich 15 minutes from now.
Discover Money Making Secrets From Famous Legendary Millionaire...On How To Get Rich In 2006.

Wednesday, November 08, 2006

The Ultimate Revolution in earning your next big buck!

Today I will be touching on how you can make yourself an income that you have always wanted by having advertisements around your webpage. Ever wonder how it is done? A Cheque having your first thousand dollar written to your name. The feeling is just so good!

Google

"Google is a very powerful site that has many ways of earning your first profit of money the easy way out!"

"What is Google ADSENSE?"

Google AdSense is a great way for webmasters to monetize their websites. While many webmasters are struggling hard to earn $2 - $15 per day, some webmasters have already enjoyed $30, $100, and even $500 a day from AdSense ads on their websites. How are these webmasters differ from their counterparts? They think different! They think out of the box!

4 successful Tips that will turn your webpage into a 200% turnover of Income!

1.There is 1 format of AdSense ad, which is the Large Rectangle (336x280). This format has been proven to work in resulting high click-through rates (CTR). This format look like normal web links, and people are trained to click on these types of links.

2.Create custom palette for your ads, Chose a common color which matches your background. The idea to blend it together with your website so that it is a part of your site.

3.Place an article that has connection with the google ads so that people will ponder and start clicking the ads out of curiousity, a trick that is used by many internet marketers.

4.Try placing your google Ads on the top and not at the bottom for it was proven and tested that you will earn more than the other places that you place your ads on.

5 Profitable No SEO Needed Adsense Techniques

For several months now I have seen many products that promise to
get you listed in the top of the search engines. Many of these
products are useless, and people just end up wasting their money.
In the near future to make money with Google Adsense you are
going to have to learn to drive traffic to your site without the
help of search engines. The 5 techniques below will show you
exactly how to get traffic to your website and profit from those
visitors clicking on your Google Adsense ads.

1. Find a topic you can create a two part article on. Write part
one of your article and place it on a page on your website. Place
Google Adsense ads next to your article. (Example:
http://marketingforrealpeople.com/joint-venture-ideas.htm) Next
you will want to create part two of your article and make sure to
make reference to your first article in your second article. Take
part two of your article and submit it to ezine publishers, and
article directories.

Using this technique, part two of your article will drive traffic
to part one of your article. In this way you will profit when
someone clicks on your Google Adsense ads when visiting the web
page that you have part one of your article on.

2. Create a site that is related to your market that has nothing
on it but good quality content about a popular topic in your
market. Make sure that you place Google Adsense ads on the site
also. You'll then offer ezine publishers and ad on one of the
pages of your site if they'll mention your site to their
subscribers. Make sure they know they'll benefit by other ezines
publishers sending traffic to your site. Their subscribers will
be exposed to those ads also. You'll profit from the earnings you
earn by people clicking on your Google Adsense ads.

This technique is profitable for everyone involved. I haven't
seen anyone using it so be a pioneer and watch this technique
explode your Google Adsense income!

3. Find a profitable topic and create a 5-10 website about the
topic. Make sure to place Google Adsense ads on your website
along with the content. Next you will want to create a mini-ebook
or report about the topic, and include affiliate links for
products and services related to your topic. Take your mini-ebook
or report and give it to website owners and ezine publishers who
can reach your target market. Allow them to brand the affiliate
links in your mini-ebook or report with their own affiliate
links. Within your mini-ebook or report, you'll want to make many
references to the website you created for this topic that have
your Google Adsense ads on it. Whoever passes this mini-ebook or
report around will be driving traffic to your site, and you'll
profit from those that click on your Google Adsense ads.

This technique uses viral marketing which in my opinion is one of
the most powerful marketing techniques around. You can get some
added exposure by submitting your ebook to ebook directories. You
can find a list of ebook directories by going to:
http://www.marketingforrealpeople.com/ebook-directory-list.htm

4. Take a couple of articles that you have written, and upload
them to your website. Make sure to place your Google Adsense code
next to your article. Now take the URL of your articles and place
the URL in your signature line in your email or forum signature
line.

With this one easy technique, I've made up to $46 a day for
spending a few minutes putting the URLs into my signature line.

5. Create a mini ecourse on a topic that you know about or do
research on a popular topic and create a mini course for it. Take
each day of your course and place it on it's own website. Day one
will have it's own page. Day two will have it's own page, and so
on. Make sure you place Google Adsense ads on each of these pages
also.

When people sign up for your ecourse instead of emailing them the
content, send them to the website address where the content is.
The key to this is putting your Google Adsense ads before the
content.

By using this technique you are not only building a subscriber
list, but you'll also profit from people who click on your Google
Adsense ads when visiting to read your ecourse.

In the future I will be writing more articles on how to profit
with Google Adsense without having to use any SEO techniques. By
using the techniques above, you are working smarter and not
harder, and that's really the key to making money with Google
Adsense.

Liz Tomey has been making a nice income from Google Adsense for
the last year and half. Learn how she uses no search engine
optimization, keyword research or expensive software to make easy
money with Google Adsense at
http://tomeymarketing.com/cgi-bin/uam/x.cgi?a=r&id=1&aid=XX&p=57

Some new fresh tips on how to earn more from Adsense

How to Make Money with Google Adsense ? Here are The best Google Adsense Tips and Tricks for making more money (profit) from Google adsense program.

a. Strictly follow the rules mentioned in Adsense policies. You will always earn more revenue from Adsense by playing it clean.

b. Never modify the Google Adsense HTML code.

c. Don't ask your friends or visitors to click on your Google ads. Do not include incentives of any kind for users to click on ads. Don't label the Google ads with text other than "sponsored links" or "advertisements.".

d. Don't click on your own ads - Google is much smarter than you think. You should not reload your pages excessively. If you are testing your website layout with Google adsense, follow some precautions. Or you can use the unofficial Google Adsense Sandbox Tool that is accessible from Firefox, IE and other browsers to see what kind of Google ads will be served based on content (website address URL) or keywords.

e. Don't place ads in pop-up windows, error pages or even empty pages.

f. Don't start a "adsense asbestos" or "home equity loan rates" website merely to make money from accidental clicks (accidence). You will never make money out these "made-for-adsense-only" websites. Instead, write on topics what you are passionate about. Don't waste your money on high-paying adsense keywords lists.

g. For short articles, CTR is best when ads are placed just above the content

h. For long articles, CTR improves if ads are placed somewhere in middle of the content - visitors read the long content and then they are looking for more resources.

i. Use Text Ads instead of Image Ads as users get more options. If you still want to display image ads, consider ad formats that support image ads - Choose either the 300x250 medium rectangle or the 160x600 wide skyscraper - or both, if you display multiple ad units on a page.

j. Google Ads without background color and borders always perform better. Make the border color and background color same as your page background color.

k. Always put ads above the main fold. Make sure that the ad unit with the highest clickthrough rate is the first instance of the ad code that appears in the HTML. Since the first ad unit is always filled before the rest, you want to make sure that ad unit is located in the best placement on your page.

l. Try setting the ad link URL color to a lighter shade. If your text is black, you may make the adlink as light gray.

m. Go Wide - The large rectangle is the best paying adsense format (336x280) - The Google Adsense Publisher team also feels that the best formats are the wider ones - the ad formats that contain the widest individual ads. Try using the 336x280 large rectangle, 300x250 medium rectangle, or 160x600 wide skyscraper.

n. Placing images next to ads or above ads does help in attracting user attention.

o. Blend AdLinks with other navigation links or place horizontal adlinks at the top of your webpage. AdSense publishers are permitted to click on link unit topics on their web pages, provided that they do not click on any Google ads on the resulting page.

p. Organize an Adsense Party for your friends and colleagues - Request them to navigate your website, watch their activity - it will provide vital clues about which regions on your website draw more user attention. Try putting ads near those areas. (Thanks Darren)

q. You can put upto 3 adsense units on a page. Try putting a large skyscraper on the right navigation sidebar of your website. That area is close to the browser scrollbar. You can also add 2 AdSense for search boxes, 1 adlink unit and 1 referral button per product (i.e., 1 AdSense referral button and 1 Firefox plus Google Toolbar referral button).

r. The first few lines of your content are an important factor for determining what Ads are served on your webpage. That's the right place to put keywords in bold (strong or <b> tags) or header tags (h1, h2, etc).

s. Always select the setting to open Google Adsense search box results in a new browser window, so you won't lose your visitors. Click the Open search results in a new browser window checkbox and this add target="google_window" to your form tag.(Yes it is allowed by TOS )

t. Maximum people think the search box is on the top right corner. So you know where to put it.

u. Don't syndicate full content. If people can read everything from the newsreader window itself, why would they visit your website where your ads are.

v. Use URL channels to determine performance of individual pages. I track my most popular pages with Google Analytics, Statcounter and create a channel for each of the URL. You can even track Adsense Clicks with Analytics

w. For low CTR pages, try changing titles or adding more content to get better focused ads

x. Block low paying advertisers with Filters. Why to loose a visitor for 0.01 cents. Use Overture or Google Adwords Keywords tool to discover keywords that are less popular with advertisers.

y. The AdSense for search Top Queries report shows you what your users are looking for, by listing the 25 most common searches conducted through your AdSense for search boxes. Use this report to identify additional topics to add to your site, or to keep track of your most sought-after information. Focus and improve that content.

z. Not everyone has a RSS reader. Use RSS to Email services like FeedBlitz, Bloglet or Rmail to let users subscribe to your blog by email.

Thursday, November 02, 2006

More top paying keywords for Adsense

Top paying AdSense words
Max CPC ($) Avg CPC ($) Keyword

520.52 97.44 domains yahoo
418.63 79.81 domain name yahoo
145.71 68.91 dc hair laser removal washington
119.63 66.15 law lemon wisconsin
135.94 51.14 hair removal washington dc
493.73 41.97 domain registration yahoo
262.02 40.36 benchmark lending
438.23 38.05 domain yahoo
330.50 37.86 yahoo web hosting
121.86 37.29 hair laser removal virginia
121.27 36.59 peritoneal mesothelioma
46.38 36.55 ca lemon law
81.58 34.13 best buy gift card
96.87 31.10 adverse credit remortgage
234.33 30.98 mesothelioma information
48.68 29.77 law lemon ohio
54.31 29.34 att call conference
83.22 29.10 insurance medical temporary
82.33 28.95 illinois law lemon
82.33 28.78 mesothelioma symptoms
60.86 28.51 angeles drug los rehab
36.88 28.26 personal injury solicitor
101.30 28.23 att go
61.47 28.03 accident car florida lawyer
159.00 27.11 google affiliate
90.48 27.11 at t wireless
172.60 26.31 100 home equity loan
46.72 26.28 mcsa boot camp
40.18 26.19 anti spam appliance
93.12 26.17 adverse remortgage
37.33 26.00 chicago hair laser removal
53.70 25.98 att conference
101.26 25.84 at and t
102.52 25.45 laser hair removal maryland
123.04 25.15 mesothelioma
74.66 24.88 buy gift card
114.88 24.80 mesotheloma
41.70 24.52 student loan consolidation program
58.70 24.45 california law lemon
112.22 24.30 event management security
129.13 24.15 canada personals yahoo
62.11 24.15 orlando criminal attorney
41.59 23.78 uk homeowner loans
48.65 23.71 vioxx lawsuit
27.80 23.55 compare life assurance
73.41 23.34 criminal defense federal lawyer
141.00 23.29 american singles
73.70 23.09 federal criminal defense attorney
34.61 23.07 laser hair removal manhattan
102.69 23.03 att prepaid wireless
170.89 23.00 fortis health insurance temporary
39.31 22.93 miami personal injury lawyer
37.79 22.75 hair removal chicago
69.09 22.74 at and t cell phones
37.59 22.61 refinance with bad credit
103.19 22.47 malignant mesothelioma
63.95 22.45 lease management software
169.05 22.34 primary pulmonary hypertension
37.77 22.27 miami personal injury attorney
53.88 22.24 anti spam lotus notes
31.56 22.23 life insurance quotes
105.05 21.91 egg credit
39.25 21.80 anti spam exchange server
65.98 21.77 lemon law
193.39 21.67 google adsense
33.09 21.67 best consolidation loan student
34.22 21.63 refinance with poor credit
77.44 21.49 employee leasing
34.61 21.36 student loan consolidation center
40.45 21.35 buyer mortgage note
57.49 21.34 federal student loan consolidation
55.24 21.33 symptoms of mesothelioma
30.51 21.31 city hair laser new removal york
133.02 21.20 att wireless com
30.03 21.15 san diego dui lawyer
66.79 21.14 indiana law lemon
58.27 21.10 law lemon michigan
70.76 20.80 angeles criminal defense los
27.42 20.80 refinancing with poor credit
106.26 20.64 home equity loan
41.31 20.64 action class lawsuit vioxx
32.65 20.49 term life assurance
42.74 20.47 e loan
63.54 20.46 celebrex lawyer
71.38 20.37 vasectomy reversal
56.24 20.36 mortgage rates refinancing
47.61 20.28 attorney law lemon
36.13 20.28 consolidate student loans
36.88 20.17 home equity loans
50.75 20.11 mesothilioma
43.02 19.99 new york personal injury lawyer
27.42 19.98 home equity loan rates
32.22 19.97 auto insurance quotes
64.02 19.93 georgia law lemon
37.31 19.90 homeowner loans
27.03 19.73 equity loan rates
61.52 19.68 administration lease software
100.26 19.63 egg credit card
31.75 19.58 student consolidation loans
65.83 19.55 microsoft anti spam